Wyszukiwarka

Jak kupować: Mieszanki ziołowe

Pomoc » Jak kupować: Mieszanki ziołowe

Jak kupować mieszanki ziołowe
- zioła poporcjowane na dawki jednorazowe

Porcjowanie ziół na dawki jednorazowe czyli oddzielne opakowania zawierające odważoną porcję ziół, gotową do przygotowania jednego wywaru, jest dostępne wyłącznie jako usługa dodatkowa do zamówionych składników herbat ziołowych (ziół) w ramach jednego zamówienia.

Ze względu na rodzaj surowca, nie jest możliwe przygotowanie mieszanki w jednym opakowaniu zbiorczym (wszystkie składniki w jednym opakowaniu na wszystkie dni). Składniki herbaty ziołowej mogą być w różnym stopniu rozdrobnienia, w różnych proporcjach i w związku z tym, jedna porcja wydzielona ze zmieszanych składników, może być obarczona poważnym błędem i nie być zgodna z recepturą.

 1. Wybierz składniki herbaty ziołowej (zioła), dodaj je do Koszyka, wpisz ilość jaką chcesz zamówić, kliknij przycisk [ Przelicz ].
 2. Wybierz (kliknij) kategorię Porcjowanie z menu po lewej stronie.
 3. Dodaj do Koszyka Porcjowanie odpowiadające ilości składników, które mają zostać poporcjowane, np. Porcjowanie 5 składników dla 5 ziół w Koszyku.
  • Jeżeli wybierzesz Porcjowanie mniejszej ilości składników (ziół) niż jest w Koszyku, poporcjowane zostaną pierwsze składniki z Koszyka.
  • Jeżeli wybierzesz Porcjowanie większej ilości składników (ziół) niż jest w Koszyku, poporcjowane zostaną wszystkie składniki z Koszyka.
 4. Wpisz ilość dawek dziennych (ilość dni na jaką jest przygotowana receptura) czyli liczbę porcji na jaką mają zostać podzielone składniki. W jednym opakowaniu dla każdej porcji znajdą się wszystkie składniki. Możliwe jest zamówienie od 2 do 30 dawek dziennych.

  Przykład 1:
  Załóżmy, że receptura została opracowana na 14 dni (jedna porcja dziennie przez 14 dni) i w jej skład wchodzą 3 składniki (3 zioła) w następujących ilościach (dawkach dziennych):
  Składnik A: 4 g
  Składnik B: 6 g
  Składnik C: 8 g

  Jedna porcja dziennie przez 14 dni, więc w sumie potrzeba:
  Składnik A: 4 g/dzień x 14 dni = 56 g
  Składnik B: 6 g/dzień x 14 dni = 84 g
  Składnik C: 8 g/dzień x 14 dni = 112 g

  Dodajesz do Koszyka:
  - Składnik A: 56 g
  - Składnik B: 84 g
  - Składnik C: 112 g
  - Porcjowanie 3 składników: 14 dd (14 dawek dziennych)

  Otrzymasz 14 opakowań i w każdym będzie: Składnik A (4 g), Składnik B (6 g) i Składnik C (8 g).  UWAGA! Należy zwrócić uwagę, że niektóre receptury ziołowe wymagają oddzielnego gotowania składników lub gotowania niektórych ziół dłużej (lub krócej) od pozostałych. W takim przypadku, zamówienie powinno uwzględniać te wskazania.

  Przykład 2:
  Załóżmy, że receptura została opracowana na 14 dni (jedna porcja dziennie przez 14 dni) i w jej skład wchodzą 3 składniki (3 zioła) w następujących ilościach (dawkach dziennych):
  Składnik A: 4 g
  Składnik B: 6 g
  Składnik C: 8 g - Składnik C powinien być gotowany krócej od pozostałych.

  Jedna porcja dziennie przez 14 dni, więc w sumie potrzeba:
  Składnik A: 4 g/dzień x 14 dni = 56 g
  Składnik B: 6 g/dzień x 14 dni = 84 g
  Składnik C: 8 g/dzień x 14 dni = 112 g

  Dodajesz do Koszyka:
  - Składnik A: 56 g
  - Składnik B: 84 g
  - Porcjowanie 2 składników: 14 dd
  - Składnik C: 112 g
  - Porcjowanie 1 składnika: 14 dd

  Otrzymasz 14 opakowań i w każdym będzie: Składnik A (4 g) i Składnik B (6 g)
  oraz 14 opakowań zawierających Składnik C (8 g) czyli razem 28 opakowań.

 5. Kliknij przycisk [ Przelicz ] - zostanie przeliczona wartość Twojego zamówienia.
 6. Wypełnij prawidłowo, prawdziwymi danymi, białe pola:
  • adres e-mail - na ten adres otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia - pole wymagane
  • imię - pole wymagane
  • nazwisko - pole wymagane
  • ulica (i/lub miejscowość bez poczty) wraz z numerem domu / mieszkania - pole wymagane
  • kod pocztowy i miasto (poczta) - pole wymagane
  • nr telefonu - opcjonalnie
  • wiadomość - równocześnie z zamówieniem możesz przesłać do nas wiadomość - opcjonalnie
 7. Wybierz sposób dostawy i płatność - pole wymagane.
  Do wyboru jest:
  • Płatność: przelew (przedpłata) - Dostawa: Poczta Polska - Koszt dostawy: 15,00 zł
   - dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • Płatność: przelew (przedpłata) - Dostawa: odbiór własny - Koszt dostawy: 0,00 zł
   - odbiór własny z naszego biura
 8. Zaznacz (zakliknij) Akceptuję Regulaminu sklepu - pole wymagane.

 9. Kliknij przycisk [ Wyślij zamówienie » ] - zamówienie zostanie wysłane.

 10. Na podany w Formularzu zamówienia Twój adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia. E-mail będzie zawierał: Twoje dane osobowe (adres, pod który zostanie wysłana przesyłka), zamówione produkty, sposób dostawy i płatność, kwotę do zapłaty oraz dane do przelewu (nazwę odbiorcy, numer rachunku bankowego, tytuł przelewu) oraz treść aktualnego Regulaminu sklepu.
 11. Zapłaty należy dokonać najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak zapłaty w terminie 5 dni roboczych powoduje anulowanie zamówienia. Za zapłatę przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku bankowym całej kwoty do zapłaty.
 12. Zamówione produkty zostaną wysłane w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty. Odbiór własny będzie możliwy drugiego dnia roboczego od daty zaksięgowania wpłaty.