Wyszukiwarka

Surowce zielarskie

Ziołolecznictwo » Surowce zielarskie

Ziołolecznictwo wykorzystuje najczęściej wysuszone i rozdrobnione części roślin (w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej również zwierząt, muszli, minerałów).

Surowce zielarskie:

 • Anthodium - koszyczek - typ kwiatostanu groniastego
 • Bacca - jagoda - owoc o mięsistej, niepękającej owocni
 • Bulbus - cebula - przekształcony pęd podziemny o funkcji spichrzowej i przetrwalnikowej
 • Calyx - kielich - najbardziej zewnętrzna część kwiatu
 • Caput - makówka - wielonasienna torebka, przykryta wieczkiem z wyschniętego znamienia słupka
 • Corolla - korona - element kwiatu składający się z okółka barwnych płatków
 • Cortex - kora - tkanki w zewnętrznych partiach korzenia lub łodygi
 • Flos - kwiat - organ roślin nasiennych zawierający elementy do rozmnażania roślin
 • Folium - liść - organ służący roślinie m.in. do prowadzenia procesu fotosyntezy
 • Fructus - owoc - organ powstający u roślin okrytozalążkowych, zawierający nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie
 • Fungus - grzyb
 • Gemma - pąk, pączek - zawiązek pędu ze stożkiem wzrostu i zawiązkami liści i kwiatów
 • Herba - ziele - cała zielona część rośliny: liście, łodyga i inne części
 • Inflorescentia - kwiatostan - skupienie rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami
 • Lichen - plecha porostu
 • Lignum - drewno - zdrewniała cześć gałęzi, pni i korzeni drzew lub krzewów
 • Nux - orzech - rodzaj suchych, twardych, zdrewniałych owoców zamkniętych, niepękających
 • Pericarpium - owocnia - część owocu pozostała po usunięciu nasion
 • Radix - korzeń - podziemna część rośliny, która dostarcza roślinom wodę i substancje odżywcze, utrzymuje rośliny na podłożu i służy do gromadzenia substancji zapasowych
 • Rhizoma - kłącze - pęd podziemny, będący przekształconą łodygą, spełniający funkcję organu spichrzowego i przetrwalnikowego
 • Rhizoma cum radicibus - kłącze z korzeniami
 • Semen - nasiono, nasienie - organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka
 • Spora - zarodnik - komórka służąca do rozmnażania protistów, roślin (mszaki, paprotniki) i grzybów
 • Stigma - znamię słupka kwiatowego
 • Stipes - szypułka - nieulistniona część pędu, na której wyrasta kwiat, a następnie owoc
 • Strobilus - „szyszka” chmielu zwyczajnego
 • Thallus - plecha (najczęściej glonu)
 • Tuber - bulwa - zgrubiała część korzenia lub pędu, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową, przetrwalnikową i rozmnażania wegetatywnego