Bai Mao Gen / Mao Gen - Imperatae, Rhizoma

BAI MAO GEN

Nazwa chińska (pin yin):
Bai Mao Gen / Mao Gen

Nazwa łacińska:
Imperatae, Rhizoma

Nazwa polska:
~

Cena:0,188zł/g

Działanie i wskazania
Ochładza krew i powstrzymuje krwawienie: przy zbyt gwałtownym krążeniu gorącej krwi, z takimi objawami jak krwiomocz, wymioty krwią, krwawienie z nosa lub kaszel z krwią. Oczyszcza gorąco i pobudza diurezę: przy bolesnych dysfunkcjach oddawania moczu z powodu gorąca lub innych objawach gorąca, z obrzękiem i utrudnionym oddawaniem moczu. Oczyszcza gorąco z żołądka i płuc: przy nudnościach i pragnieniu z powodu gorąca żołądka; przy duszności z powodu gorąca płuc.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia
Przeciwwskazane w przypadkach niedoborowego zimna śledziony.

Smak
Słodki

Dawkowanie
9 - 24 g

Powyższe opisy zawierają określenia używane w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (Traditional Chinese Medicine - TCM), w związku z tym, dla osób bez dostatecznej wiedzy z zakresu TCM mogą być niezrozumiałe. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako jedyne źródło wiedzy na temat opisanego zioła. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z terapeutą / zielarzem TCM, lekarzem lub farmaceutą. Nazwy chińskie (pin yin), łacińskie i polskie na podstawie: TCM Wiki, American Dragon, Wikipedia. Działanie i wskazania, przeciwwskazania i ostrzeżenia, smak oraz dawkowanie na podstawie: Materia Medica TCM.

×