Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość e-mail bezpośrednio z tej strony.

Administratorem danych osobowych przesyłanych w formularzu kontaktowym jest Agnieszka Skoczek, ul. Zatorze 23, 95-011 Bratoszewice. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (e-mail). Masz prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych; do sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; do przenoszenia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); do cofnięcia zgody w każdym momencie; do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora; wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na podanie i przetwarzanie, modyfikacja oraz żądanie zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych osobowych może skutkować niemożliwością wykonania pewnych czynności, np. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną drogą elektroniczną. Dane osobowe nie są przekazywane, nie są sprzedawane i nie są użyczane innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.
×