Wyszukiwarka

Regulamin sklepu

Regulaminy » Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego ziołachińskie.eu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin jest również udostępniany w formie pliku w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Definicje:
  1. Sklep internetowy ziołachińskie.eu - sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://www.ziolachinskie.eu oraz http://ziolachinskie.eu
  2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni określonych na stronie głównej Sklepu internetowego ziołachińskie.eu jako urlop.
  3. Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w Sklepie internetowym ziołachińskie.eu
  4. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
  5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z zm.)
  6. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  7. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.121 z zm.)
 3. Sklep internetowy ziołachińskie.eu oferuje składniki herbat ziołowych (nazywanych potocznie „ziołami”), będących suplementem diety. Mimo, że suplementy diety mogą być stosowane bez kontroli lekarza, Sklep internetowy ziołachińskie.eu zaleca stosowanie herbat ziołowych wyłącznie pod kontrolą i/lub za zgodą dyplomowanego zielarza, naturoterapeuty, lekarza lub farmaceuty.
 4. Sklep internetowy ziołachińskie.eu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane niewłaściwym stosowaniem oferowanych składników herbat ziołowych.
 5. Oferowane w Sklepie internetowym ziołachińskie.eu składniki herbat ziołowych pochodzą od polskich importerów oraz dostawców i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Składniki herbat ziołowych sprzedawane w ilościach ściśle określonych przez Zamawiającego w zamówieniu, mają charakter świadczenia służącemu zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym, Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 7. Sklep internetowy ziołachińskie.eu działa pod adresem internetowym http://www.ziolachinskie.eu oraz http://ziolachinskie.eu.
 8. Osobą prowadzącą Sklep internetowy ziołachińskie.eu jest Szymon Skoczek, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź.
 9. Kontakt ze Sklepem internetowym ziołachińskie.eu:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: kontakt@ziolachinskie.eu
  2. pisemnie, adres pocztowy: ziołachińskie.eu, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź

2. Ceny

 1. Ceny towarów i usług podane są w złotych polskich (zł).
 2. Ceny jednostkowe towarów i usług podane są z dokładnością do 3 miejsc po przecinku (dziesiętnych części grosza). Wartość zamówienia jest zaokrąglana do pełnych groszy zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Ceny towarów i usług zawierają podatek VAT.
 4. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztu dostawy.

3. Przyjmowanie zamówień

 1. Sklep internetowy ziołachińskie.eu prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep internetowy ziołachińskie.eu zamieszcza na stronie internetowej ziolachinskie.eu.
 2. Informacje o towarach i usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem internetowym ziołachińskie.eu.
 3. Zamówienia od Zamawiających przyjmowane są poprzez strony internetowe ziolachinskie.eu.
 4. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz
  3. Pamięć RAM: 1 GB
  4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  5. Karta graficzna: obsługująca rozdzielczość 1024x768
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  7. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  8. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script i akceptacją plików cookies: Internet Explorer (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 5. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ziołachińskie.eu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do:
  1. wyboru zamawianych towarów i/lub usług
  2. podania adresu e-mail
  3. podania adresu dostawy
  4. wyboru sposobu dostawy
 7. W wyniku złożonego przez Zamawiającego zamówienia, Sklep internetowy ziołachińskie.eu przesyła, na podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia adres e-mail, wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie przez niego zamówienia zawierającą m.in. numer i datę zamówienia, dane zamawiającego, wybrane produkty i/lub usługi, wybrany sposób dostawy oraz kwotę do zapłaty i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty oraz jako załącznik w formie pliku w formacie pdf, treść aktualnego regulaminu Sklepu internetowego ziołachińskie.eu.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji całości zamówienia, Sklep internetowy ziołachińskie.eu zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za zamówienie, którego realizacja jest niemożliwa, Sklep internetowy ziołachińskie.eu zwróci wpłacone pieniądze.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sklep internetowy ziołachińskie.eu zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
  W takim przypadku, Zamawiający ma następujące możliwości realizacji zamówienia:
  1. realizacja częściowa - wybór przez Zamawiającego tej możliwości spowoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie towarów i usług, których realizacja jest możliwa i, jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za zamówienie, zwrot wpłaconych pieniędzy za towary i usługi, których realizacja nie jest możliwa
  2. rezygnacja z zamówienia - wybór przez Zamawiającego tej możliwości spowoduje anulowanie całości zamówienia i, jeżeli Zamawiający dokonał zapłaty za zamówienie, zwrot wpłaconych pieniędzy
  O wyborze jednej z wymienionych powyżej możliwości, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Sklep internetowy ziołachińskie.eu, kontaktując się ze Sklepem internetowym ziołachińskie.eu za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o braku możliwości realizacji części zamówienia. Brak informacji od Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z zamówienia i skutkuje anulowaniem całego zamówienia.

4. Płatność

 1. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy. Dane niezbędne do wykonania przelewu (nazwa odbiorcy, numer rachunku bankowego, tytuł przelewu) są przesyłane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 2. Zapłaty należy dokonać najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak zapłaty w terminie 5 dni roboczych powoduje anulowanie zamówienia.
 3. Za zapłatę przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku bankowym całej kwoty do zapłaty.

5. Realizacja zamówienia (dostawa)

 1. Na terytorium Polski, Zamawiający ma do wyboru dwa sposoby dostawy:
  1. Poczta Polska - dostawa na adres, który Zamawiający podał w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej: paczka pocztowa priorytetowa lub przesyłka polecona priorytetowa (list polecony priorytetowy).
  2. Odbiór własny - odbiór zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia. Adres odbioru: Łódź, ul. Wólczańska 76.
 2. Dostawa za granicę możliwa jest w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Sklepem internetowym ziołachińskie.eu, dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Koszt dostawy doliczany jest do każdego zamówienia i jest widoczny podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia.
 4. Koszt dostawy jest niezależny od wielkości zamówienia (ilości towarów) i zawiera koszt przesyłki, opakowania i przygotowania do wysyłki.
 5. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
 6. Realizacja zamówienia, którego zrealizowanie jest możliwe w całości, następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 7. Realizacja zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w całości, następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty lub dnia otrzymania informacji od Zamawiającego dotyczącej realizacji częściowej - pod uwagę brana jest data późniejsza.
 8. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Sklepem internetowym ziołachińskie.eu, dokonanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania zamówienia ze Sklepu internetowego ziołachińskie.eu przewoźnikowi realizującemu dostawę (Poczta Polska) lub z chwilą odbioru zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia (Odbiór własny). Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym ziołachińskie.eu, a Zamawiającym za zawartą.

6. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego ziołachińskie.eu, Zamawiający może zgłaszać w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres: kontakt@ziolachinskie.eu. W reklamacji Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego ziołachińskie.eu.
 2. Sklep internetowy ziołachińskie.eu zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiający może żądać obniżenia ceny towaru, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Ze względu na charakter oferowanych towarów, reklamacje powinny być zgłoszone niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres: kontakt@ziolachinskie.eu i zawierać numer zamówienia oraz dokładny opis wady.
 6. Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem wady, za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa ekonomiczna) lub osobiście, na swój koszt, na adres: ziołachińskie.eu, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź
  Przesyłki płatne przy odbiorze („za pobraniem”) nie są przyjmowane.
 7. Sklep internetowy ziołachińskie.eu niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni (art. 27.) od daty odebrania przesyłki lub daty odbioru zamówienia przez Zamawiającego lub przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru zamówienia (art. 28. pkt 1).
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art. 30. ust. 1.). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu udostępnianym w formie pliku w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przysłać listem poleconym na adres: ziołachińskie.eu, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, odstępując od umowy Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (art. 34. ust. 1.). Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument (art. 34. ust. 2.).
 4. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (...) służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (art. 38. pkt 3)

8. Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep internetowy ziołachińskie.eu do zwrotu należności wpłaconych przez Zamawiającego na rzecz Sklepu internetowego ziołachińskie.eu, zwrot ten następuje niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia takiej okoliczności.
 2. Zwrot należności następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

9. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego ziołachińskie.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep internetowy ziołachińskie.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail wysyłanych na adres e-mail podany przez Zamawiającego, jeżeli:
  1. przyczyna leży po stronie Zamawiającego (np. błędny adres e-mail, przepełniona skrzynka e-mail)
  2. przyczyną jest blokowanie wiadomości wysyłanych na adres e-mail podany przez Zamawiającego przez administratorów serwerów pocztowych
  3. przyczyną jest blokowanie i/lub usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego
 3. Sklep internetowy ziołachińskie.eu nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie podanych przez Zamawiającego danych teleadresowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sklep internetowy ziołachińskie.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep internetowy ziołachińskie.eu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie ziolachinskie.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2015 roku do odwołania.