Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym, informujemy:

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest:

Agnieszka Skoczek
ul. Zatorze 23
95-011 Bratoszewice


Kontakt z administratorem danych:

za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
kontakt@ziolachinskie.eu

listownie, adres pocztowy:
ziołachińskie.eu
ul. Gdańska 112 lok. 201
90-508 Łódź

2. Jakie dane są zbierane?

Zbierane są dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz umożliwiające kontakt, tj: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu oraz adres e-mail.

3. W jaki sposób dane są pozyskiwane?

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez formularze dostępne na stronach ziolachinskie.eu oraz pobierane z wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną.

4. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz umożliwienia kontaktu, w tym przesyłania wiadomości drogą elektroniczną, jak również w celach podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa).
Dane osobowe mogą być przetwarzane do celów analiz statystycznych, monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań, tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych oraz windykacji należności i prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych.

5. Jakie prawa przysługują osobie, której dane są pozyskiwane i przetwarzane?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych; do sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; do przenoszenia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); do cofnięcia zgody w każdym momencie; do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora; wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z administratorem danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na podanie i przetwarzanie, modyfikacja oraz żądanie zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych osobowych może skutkować niemożliwością wykonania pewnych czynności, np. zrealizowania zamówienia, udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną drogą elektroniczną itp.

6. Komu udostępniane są dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; podmiotom udostępniającym narzędzia teleinformatyczne (np. hosting); podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe oraz rachunkowe; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą do celów realizacji płatności i ewentualnych zwrotów; podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną; uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe nie są przekazywane, nie są sprzedawane i nie są użyczane innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.

×